Kontakty

Lucie Kolářová - Lůča

Kapitánka oddílu
Vedoucí družiny skautek

email: Lucie.Kolarova@seznam.cz
telefon: 732 551 669

Eliška Alexová - Elis

Palubná
Vedoucí družiny světlušek

email: eliskaalexova@seznam.cz
telefon: 722 466 951

Lenka Kratochvílová

Lodivod u skautek

email: kratochvilova4@seznam.cz

Zuzana Svobodová

Lodivod u skautek

email: zuzkasvobodova55@seznam.cz

 

Vzhledem k tomu, že náš oddíl je vodácký, rozhodli jsme se pro používání označení funkcí dle řádu vodních skautů. Ačkoli je v našem středisku užívání těchto pojmů nestandardní, rádi bychom vytvořili v dívčím oddílu novou tradici zavedením vodáckého názvosloví.

Vůdce oddílu a všichni ostatní vedoucí v Junáku dělají svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu. Většinu akcí si hradí stejně jako děti a platí i stejný registrační poplatek. Co se týče vzdělání vedoucích – téměř všichni mají kurz a osvědčení, že mohou pracovat s dětmi. Někteří vedoucí mají i osvědčení zdravotníka.