Kontakty

Marta Diartová - Marta

telefon: 605 407 902

vmarta@seznam.cz

Ilona Jandová - Sluníčko

telefon: 737 460 816

Karolína Jírovcová - Cicuška

Lodivod u Bublin

telefon: 607 484 487

Kateřina Mrzenová -  Háček

Lodivod u Bublin

telefon: 737 948 344

Adéla Grelová - Áďa

lodivod u Bublin

Tereza Plochová - Kůzle

lodivod u Bublin

Vzhledem k tomu, že náš oddíl je vodácký, rozhodli jsme se pro používání označení funkcí dle řádu vodních skautů. Ačkoli je v našem středisku užívání těchto pojmů nestandardní, rádi bychom vytvořili v dívčím oddílu novou tradici zavedením vodáckého názvosloví.

Vůdce oddílu a všichni ostatní vedoucí v Junáku dělají svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu. Většinu akcí si hradí stejně jako děti a platí i stejný registrační poplatek. Co se týče vzdělání vedoucích – téměř všichni mají kurz a osvědčení, že mohou pracovat s dětmi. Někteří vedoucí mají i osvědčení zdravotníka.