Kontakty

Marta Diartová - Marta

Lodivod u Bublin

Telefon: 605 407 902

Petr Kolář - Pítrs

Lodivod u Bublin

Telefon: 606 776 824

Zuzana Kodadová - Zuzka

Lodivod u Bublin

Telefon: 739 940 628

Kateřina Mrzenová -  Háček

Lodivod u Bublin

Josef Vrchota - Pipin

Lodivod u Bublin

Telefon: 608 072 603

 

Vzhledem k tomu, že náš oddíl je vodácký, rozhodli jsme se pro používání označení funkcí dle řádu vodních skautů. Ačkoli je v našem středisku užívání těchto pojmů nestandardní, rádi bychom vytvořili v dívčím oddílu novou tradici zavedením vodáckého názvosloví.

Vůdce oddílu a všichni ostatní vedoucí v Junáku dělají svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu. Většinu akcí si hradí stejně jako děti a platí i stejný registrační poplatek. Co se týče vzdělání vedoucích – téměř všichni mají kurz a osvědčení, že mohou pracovat s dětmi. Někteří vedoucí mají i osvědčení zdravotníka.