Koedukovaný oddíl vodních skautů v Jistebnici

Spolu s občany města, rodiči, dětmi a vedoucími z našeho střediska jsme 2.srpna 2014 oslavili dokončení poslední etapy rekonstrukce objektu, která byla započata v roce 2011, kdy jsme dostali od města do pronájmu tyto hospodářské budovy. Po 18 letech v provizorních prostorách se těšíme na schůzky a výpravy ve dvou místnostech s kuchyňkou a toaletami. Projekt byl financován hlavně prostřednictvím dvou grantových programů Jihočeského kraje, příspěvků od sponzorů GS Technik a Truhlářství Mrzena a peněz Třináctky. Základna poslouží také pro další spolky a zájmové skupiny z Jistebnice. Předpokládáme, že naší krásnou základnu budeme nabízet k návštěvě skautům nejen z ČR.

Náš oddíl je zaměřen na velké spektrum činností od charitativní práce, lanových aktivit, geocachingu po různé workshopy, vaření nebo výtvarné aktivity.

Kromě schůzek a výprav po Jistebnicku vyrážíme také na setkání s ostatními skauty.