TiMe

Je slunečné sobotní ráno, my se scházíme u opařanské klubovny a společně se přesouváme do roku 1968, kdy Tip s Melounem zakládají Třináctku. Osm skupin tvořených ze členů všech družin čeká nelehký úkol – vyzkoušet si, jak se v takto nepříznivé době zakládá přístav. V co největším utajení procházíme zapadlá místa v Opařanech a v přilehlém okolí, kde trénujeme nejednu skautskou dovednost. Učíme se postavit stan a posezení, vyluštit šifry, následovat a umět číst pochodové značky, trénujeme spolupráci při stavění táborových staveb, předáváme si informace tichou poštou. Zakládání Třináctky není jen o skautských dovednostech, a tak se setkáváme i s administrativou – pořádáme nábor nováčků a učíme se vyplňovat přihlášku nového člena, zamýšlíme se nad podstatou skautingu a nacházíme tajné dokumenty, které střežíme jako oko v hlavě, kdyby je u nás někdo našel a my o ně přišli, založení Třináctky by bylo v ohrožení. Po celou dobu si dáváme pozor na paní se psem a schováváme se před stříbrným autem, protože nemůžeme věřit nikomu než sami sobě. Díky tomu, že jsme dali síly dohromady a každý z nás si vyzkoušel několik potřebných dovedností se nám podařilo založit nový přístav. 

A když jsme se znovu setkali v cíli, dali jsme si výborný oběd a utvořili obrovský kruh kolem ohně, který jsme zapálili na počest našich zakladatelů, díky kterým máme letos už 55 let fungující Třináctku, která je pro nás bezpečným prostředím plným přátel.