Zamykání Lužnice

Ráno v 9:00 jsme se sešli v Opařanech u kostela, kde nám rodiče předali své drahé ratolesti a dobrou náladu na cestu. Naše první zastávka byla ve Stádlci, kde jsme děti povzbudily bonbony a aby nám cesta utíkala, zahájili jsme naší každoroční hru ,,Kolíček!“ Měli jsme 6 kolíčků, které jsme si navzájem dávali na oblečení, ten kdo měl kolíček u mostu byl prohlášen za ,,padavku!“ Dá se v podstatě říct, že jsme polovinu cesty šli po poli, což bubliny bavilo a nás vedoucí samozřejmě taky! Po cestě k mostu jsme si také zahráli na špiony a špionky v akci, kde naším úkolem bylo proplížit se k mostu přes soukromý pozemek bez toho, aby nás někdo viděl. Poté jsme děti trochu pozlobili tím, že museli ujít vždy několik metrů jako:čápy,raci, kačenky a žáby. U mostu se konečně pořádně nasvačili a pustili jsme se do přípravy našich bramboráčků. Příprava byla složitá a dlouhá, ale nakonec stála zato, protože jsme vyhráli a to byla nejlepší zpráva dne. Úklid už byl trochu horší oříšek, a tak jsme šli všichni společně uzamknout řeku. Po úspěšném uzamčení řeky si každý rodič vzal svou bublinu a pomalu se odplížili. Na vedoucí tak zbyl úklid, ale i tak si to užili! Všem patří velké díky a bubliny, protože to zvládli, jsou super! Díky…

Zuzka