• PRAHA STOVĚŽATÁ A DVACET PĚT SKAUTŮ Z OPAŘAN & JISTEBNICE Víkendovka kluků ve stověžaté Praze Více ...
  • TÁBOROVÉ DOKUMENTY 2023 LJT Drahov 2023 Více ...
  • CO NÁS ČEKÁ? JISTEBNICE Více ...
  • CO ČEKÁ CHLAPECKÝ ODDÍL? Akce, které naplánoval chlapecký oddíl... Více ...

Koedukovaný oddíl vodních skautů v Jistebnici

Oddíl v Jistebnici je asi nejdále od vody lokalizovaný oddíl vodních skautů v ČR  

Vznikli jsme po revoluci a pak znovu v roce 1995-6. Od té doby aktivně fungujeme.

Naším oddílem prošli desítky jistebnických dětí a dnes na schůzky chodí už i jejich děti. Jsme rádi, že se nám daří fungovat v úzkém propojení Jistebnice- Opařany.

Spolu s občany města, rodiči, dětmi a vedoucími z našeho střediska jsme 2.srpna 2014 oslavili dokončení poslední etapy rekonstrukce objektu, která byla započata v roce 2011, kdy jsme dostali od města do pronájmu tyto hospodářské budovy. Po 18 letech v provizorních prostorách se těšíme na schůzky a výpravy ve dvou místnostech s kuchyňkou a toaletami. Projekt byl financován hlavně prostřednictvím dvou grantových programů Jihočeského kraje, příspěvků od sponzorů GS Technik a Truhlářství Mrzena a peněz Třináctky. Základna poslouží také pro další spolky a zájmové skupiny z Jistebnice. Předpokládáme, že naší krásnou základnu budeme nabízet k návštěvě skautům nejen z ČR.

Náš oddíl je zaměřen na velké spektrum činností od charitativní práce, lanových aktivit po různé workshopy, vaření nebo výtvarné aktivity.

Kromě schůzek a výprav po Jistebnicku vyrážíme také na setkání s ostatními skauty.

Sledujte náš oddíl na IG: skautijistebnice