Metel 2014

 

Report z Tábora

Jako každým rokem se i letos konal Letní Junácký Tábor Metel. Probíhal ve dnech od 28.6. do 12.7. 2014 nedaleko vesnice Val u Veselí nad Lužnicí. Na tomto táboře se sešli téměř všichni členové střediska Třinácka Opařany včetně jistebnických oddílů.

Letošní program byl inspirován starořeckými bájemi a pověstmi a byl společný pro všechny účastníky tábora. Děti i vedoucí během celého tábora využívali řecké kostýmy, což pomohlo navodit atmosféru antického období. Program byl zahájen setkáním bohů, na kterém bůh podsvětí Hádés ukradl 4 bohům jejich mocné artefakty. Bohové proto požádali o pomoc své lidské potomky, aby jim pomohly získat předměty zpět. Proto byly děti rozděleny do 4 rodin, z nichž každá měla jednoho z bohů jako svého patrona. Patrony byli Apollón, Héra, Artemis a Árés.

V prvním týdnu se děti snažily získat co nejvíce perel, za které by mohly od Háda vykoupit ukradené předměty. K tomu jim dopomáhala i Delfská věštírna, ve které často dostávaly cenné rady a věštby, které jim pomáhaly na cestě k cíli. V rámci tohoto programu absolvovaly děti například přenášení ohně, což bylo inspirováno příběhem Prométhea, musely splnit 12 úkolů pro Hérakla, podstoupili bojový výcvik pod vedením Área, zúčastnili se Olympijských her nebo pomáhali princezně Psyché. V neděli se konal návštěvní den pro rodiče a příbuzné. Na začátku druhého týdne se děti vydaly do podsvětí, aby se setkaly s Hádem a získaly zpět božské předměty. Cesta však nebyla lehká. Aby se dostaly do podsvětí, musel je převézt převozník Cháron, kterému zaplatily zlatými mincemi, které si ten den vydělaly. Poté před branami podsvětí čekala druhá nástraha a to zlý dvouhlavý pes Kerberos, kterého děti uspaly tím, že mu daly sníst koláčky, které samy připravily. Nakonec se všem skupinám podařilo artefakty od Háda vykoupit. Během druhého táborového týdne pak sestavovaly bránu, skrze kterou by se dostaly na Olymp a navrátily božské předměty svým patronům. Kusy brány dostávaly například za boj s Minotaurem, uspání draka a získání zlatého rouna, zkrocení Héliových koní a navštívení řeckých chrámů. Poté co děti sesbíraly všechny díly brány, potřebovaly již jen návod na její sestavení. Ten se jim podařilo směnit se sběratelem za jím požadované předměty. Jako zakončení programu se konala božská oslava na Olympu, kam se díky sestavení brány všechny rodiny dostaly a předaly artefakty svým patronům.

Vyvrcholením celého tábora byl slavnostní slibový oheň, při kterém se konaly přestupy a slibování některých dětí, předávání glejtů a upomínkových předmětů. Průběh ohně zpestřily scénky, které si připravila každá rodina. Na konci večera zazněly tradiční táborové písně a tím byl tábor symbolicky ukončen. Druhý den následovalo již pouze balení věcí a odjezd domů…

                                                                                                                                   Kiri a Votka

Trailer k programu: