Betlémské světlo 2014

Dne 20. 12. 2014 v 17 hod. jsme se sešli na návsi v Opařanech. Skautky, skauti, vlčata i Bubliny sehráli krátkou scénku o putování Betlémského světla z Betléma až k nám. Po scénce si všichni příchozí mohli zazpívat koledy. Následovalo pásmo koled hrané na dechové nástroje, během kterých světlušky rozdávaly perníčky. Pro příchozí byly připraveny teplé nápoje. Většina účastníků si přinesla lucerničku, a odnésla světlo i do svých domovů.

Lůča