• PRAHA STOVĚŽATÁ A DVACET PĚT SKAUTŮ Z OPAŘAN & JISTEBNICE Víkendovka kluků ve stověžaté Praze Více ...
  • TÁBOROVÉ DOKUMENTY 2023 LJT Drahov 2023 Více ...
  • CO NÁS ČEKÁ? JISTEBNICE Více ...
  • CO ČEKÁ CHLAPECKÝ ODDÍL? Akce, které naplánoval chlapecký oddíl... Více ...

Skautky

Skautky jsou holky 6. - 9. třídy

Schůzky: každý pátek od 17:30 do 19:30 hod v klubovně

 

Pokřik:

Na suchu i na vodě
vždycky v dobré náladě.
Příroda je kamarád,
každý z nás ji má moc rád.

Slib skautek:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
tělem i duší být připravena pomáhat vlasti i bližním.

Heslo skautů a skautek:
Buď připravena!

Denní příkaz skautek:
Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek!

Zákon skautek:

1. Skautka je pravdomluvná

2. Skautka je věrná a oddaná

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky

5. Skautka je zdvořilá

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců

8. Skautka je veselé mysli

9. Skautka je hospodárná

10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích