• PRAHA STOVĚŽATÁ A DVACET PĚT SKAUTŮ Z OPAŘAN & JISTEBNICE Víkendovka kluků ve stověžaté Praze Více ...
  • TÁBOROVÉ DOKUMENTY 2023 LJT Drahov 2023 Více ...
  • CO NÁS ČEKÁ? JISTEBNICE Více ...
  • CO ČEKÁ CHLAPECKÝ ODDÍL? Akce, které naplánoval chlapecký oddíl... Více ...

Informace o oddíle

Dívčí oddíl je rozdělen na tři družiny, které fungují nezávisle na sobě. Jedná se o družiny Bublin, světlušek a skautek. Bubliny jsou od roku 2012 nově založená družinka pro děti předškolního věku a děti z první třídy. Světlušky zvané Kočičky jsou holky, které navštěvují 2. - 5. třídu. Skautky si říkají Želvy a jsou to holky, které chodí do 6. - 9. třídy.

Od začátku školního roku každý týden probíhají po družinách schůzky, na nichž si užijeme spoustu legrace. Především hrajeme různé hry, vyrábíme a tvoříme, učíme se nové věci jako například uzlování, první pomoc, šifry, poznávání přírody či osvojování si jízdy na vratkých lodích.

Mezi pravidelné tradiční oddílové akce patří únorový karneval k oslavě Dne sesterství. Dále každoročně odemykáme a zamykáme řeku, což má v našem přístavu dlouholetou historii. Každoročně se začátkem října vydáváme na Putování údolím Smutné a Lužnice. Někdo po blízkém a někdo po vzdálenějším okolí. Někdo na kole a někdo pěšky, ale všichni s úsměvem.

Jakmile se vylepší počasí, vyrážíme jezdit na lodích. Skautky v květnu a červnu mají třikrát do týdne „výcvik“ ježdění na lodích. Výcviky probíhají na řece Lužnici u Stádleckého mostu. Nabyté zkušenosti skautky využijí na letním táboře, kde vyráží na týdenní plavbu po jihočeských řekách.

Když prázdniny zaklepou na dveře, sbalíme kufry, batohy a loďáky a vyrážíme na letní tábor. Jezdíme vždy prvních 14 dní v červenci. Naší oblíbenou destinací je obec Val u řeky Nežárky. Tuto destinaci navštěvujeme již několik posledních let a stále se nám zde velmi líbí. Řeka zde protéká přímo pod okny našich stanů. Je tu čerstvý vzduch, příroda na dosah a spoustu divokých zvířat, která lze dle libosti pozorovat (komáři, kobylky, mravenci v kredenci atd.). Po letním táboře jsme všichni rádi, že nás čeká ještě 1,5 měsíce prázdnin, abychom si (od sebe) odpočinuli, protože v září, tenhle kolotoč roztáčíme zase znovu.

V současné době má oddíl 36 členů, z toho je 32 dětí do 18-ti let a 4 dospělé vedoucí.

Charakteristika oddílu: dívčí oddíl s vodním zaměřením, pro děti ve věku 5 - 15 let

Číslo oddílu: 317.13.213