LJT METEL 2022

Táborový deník začínáme psát v neděli a do světa se vydává až v pondělí, protože jsme všichni měli plné ruce práce. Doufám, že nám ambice každodenních zápisů a jejich zveřejňování ve večerních hodinách vydrží až do konce tábora. 

Ráda bych zrekapitulovala první dva dny na tábořišti. Skauti a skautky vyšlápli po sedmé hodině ranní z Opařan a i přes všechny technické obtíže - 4 spadlé řetězy - se dostali po poledni na místo, kde začal vyrůstat tábor. Pod vedením Dona se každý chopil pracovního náčiní a s velkým nasazením se pustil do práce i v pekelném vedru. Nedělní dopoledne na tábořišti bylo zasvěceno opět pracím a k tomu vyhlížení vlčat a světlušek, kteří se vydali vlakem do Vlkova a pak pokračovali pěšky. K večeru se k našemu tábořišti připravil zoufalý průvodce, který volal o pomoc. Temné síly totiž ovládli jeho milovaný ostrov, jehož srdce rozbili a po částech ukryly po všech koutech ostrova. Samozřejmě, že jsme dali síly dohromady a vydali se na dobrodružnou záchranou výpravu.