TiMe 2018

Všichni jsme vděčni, za to, že můžeme vyrůstat v Opařanské Třináctce. Třináctka nás spojuje a všechny z nás udělala velké kamarády. Za tento krok děkujeme Tipovi a Melounovi, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Chceme, aby skutečnost, že se všichni známe díky dvěma lidem, vlastně čtyřem, kteří stáli na úplném začátku skautingu v Opařanech, nezapadla v zapomnění.

Letos poprvé jsme se rozhodli uspořádat přístavní akci TiMe. Jak již název napovídá jedná se o memoriál dvou zakladatelů - Tipa a Melouna. Datum akce padl na sobotu 24.února 2018.

Společně jsme se sešli v sobotu ráno v naší nové klubovně a zjistili, že nám je malá. Dobře, malá není, je tak akorát a jsme moc rádi, že ji máme. Závod Time byl závodem opravdu všestranným, všichni museli prokázat své dovednosti na osmi stanovištích.

Když jsme se všcihni sešli v klubovně, tak jsme byli přivítáni a Marta nám vysvětlila, proč jsme se sešli. Povídala nám příběh o výpravě na poradní kámen a o tom, jak vznikla Třináctka. Adulí nám pak vysvětlila pravidla, nejdřív společná a pak každým skupinám zvlášť - velký měli závod trochu jiný. Po vysvětlení pravidel následoval start po skupinách s časovými rezervami. Na trase jsme všichni plnili podobné úkoly, jen každá věková skupina jinak težké.

Vlčata, světlušky a bubliny šli trasu po šipkách při doprovodu vedoucích. Na startu otevřeli první obálku a dále se řídili jen pokyny v obálkách. Cestou po šipkách naráželi na různé úkoly, bez jejich splění se nemohli posunout dále. Cestou je potkalo nebezpečné údolí s trollami, kteří na ně plivali své sliny, kimovka, luštění křížovky, trefování plechovek či seštřelování bomb na stromech. Celá trasa byla na čas a tak se poznalo, kdo se flákal a kdo poctivě makal.

Skauti a skautky měli závod o něco těžší. Dostali mapu s 19 náhodnými stanovišti a jejich úkolem bylo se podle pokynů v obálkách pohybovat skrz mapu, tak že splní jejich povinná stanoviště a dorazí do cíle. Vyráželi od klubovny po dvojicích či trojicích a hned první stanoviště snad všichni přešli a vraceli se. Trasa vedla od klubovny, do Jezovíta, po žluté na dlážděnou a k Tomešínu. Cestou plnili úkoly jako skládání věžě z kostek, ovšem nesměli se kostek dotknout, ale mohli použít provázky s gumičkami. Úkol, který všechny bavil byla střelba ze vzduchovky, nošení vody či srážení bomby. Zapojena byla i hlava, takže bylo potřeba vyluštit křížovku či složit obrázek. Při každém splnění úkolu se jim zjevilo písmeno a to značilo, kterou obálku otevřít dále, v obálce se psalo, kam dále pokračovat. Boj to byl nelehký pro všechny skupiny.

Závodu se zůsčastnilo celkem 10 skupin. Z bublin přišli 3 odvážní prcci a ti s Martou na trase urputně bojovali.
Za vlčata se na trasu vydali dvě skupiny, jedna s Votkou a jedna se Štěpánem. Ze světlušek se také stvořily dvě skupiny - jedna s Lejlou a druhá s Elis. Jistebnice udělala koedukovanou skupinu, které jen tak tak na trase stíhala Maiki. Za skauty to byli jen dva kluci - Martin a Tíky a ze skautek přišly skoro všechny.

Po samotném závodě a vyhlášení následoval oheň, který slavnostně zapálil Inka. Všichni jsme společně zazpívali písně, které měli Tip s Melounem rádi a celkem zmrzlí jsme se rozběhli dom.

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na organizaci závodu podíleli, věříme, že to nebylo lehké a ceníme si toho, jak vám to pěkně klapalo. Díky i všem doprovodům hlídek na trati, všem lidem, kteří lehce mrzli na stanovištích a všem kteří přišli. Velký dík patří fotografům, kteří tuto akci zaznamenali.

Jsme moc rádi, že se tato akce povedla a příští rok se sejdem zase, tak nezapomeňme.