Třináctka byla součástí slavnosti Zažít Jistebnici jinak

Třináctka se 21. září 2019 zapojila do úspěšné akce Zažít Jistebnici jinak. Sousedskou slavnost pořádaly Karolína Plachá z kulturního spolku Naplaveno a Zuzka Dlouhá. Program se odehrával na náměstí a v prostorách ,, za zámečkem ´´ u naší skautské klubovny. Návštěvníci akce mohli ochutnat kávu, burčák a polévku, zacvičit si jógu, vyfotit se v kostýmech divadelního souboru Forbína nebo kreslit náměstí. Proběhla i soutěž o nejlepší podzimní buchtu a vystoupení sboru ZŠ Jistebnice a ZUŠ Sedlec Prčice. Součástí programu bylo i divadlo, živá hudba, promítání studentských filmů a historických fotek Jistebnice. My skauti jsme si připravili program pro děti. Na lanových překážkách si mohly vyzkoušet svou obratnost a koordinaci a také zjistit, jakou mají trefu a sílu při hodu obručí nebo pneumatikou na kůl. Pro rodiče byly k dispozici propagační letáčky Třináctky. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto inspirativního setkání sousedů, které se koná na mnoha místech ČR.

foto: Mgr. Petra Dovhunová