Skauti a skautka z Jistebnice

Během celého roku podnikají skauti a skautka z Jistebnice široké spektrum aktivit. Kromě přípravy na Svojsíkův závod a práce se stezkou také lyžují, vaří a pečou v kuchyni i na ohni, hrají bowling, chodí na výpravy po okolí, odlévají stopy... Je to sehraný tým, který se nebojí ničeho.