Mimozemšťané

Můj milý deníčku, dneska byl fakt super den. Hnedka ráno jsme museli vstát za parného rána a jít na rozcvičku. Z rozcvičky nebylo velké nadšení za takového krásného počasí, ale co následovalo, to bylo parádní. K snídani byl rohlík s výborným taveňákem. Po nástupu jsme začaly opět vydělávat hafce prací. Řezaly jsme dříví, zakopavaly odpadovku a vsakovací jámu. Taky ve stanech zasahovali pyrotechnické oddíly, které zneškodňovali vybuchlé bomby. Po obědě se vrátil Pipin se Zuzkou z nákupu a řekli nám, že objevili něco velmi podivného v poli za Dražíčí. Neváhali jsme a jeli jsme tam! Všude byly kruhy v obilí s podivné obrazce na okrajích těch kruhů. Jelikož jsme již zkušené detektivky, tak jsem začaly odebírat vzorky, překreslovat mapu okolí, zaznamenávat stopy a podivné útvary. Všechno jsme zaznamenaly do formuláře a vložily do laboratorního stroje, který nám po večeři sdělil výsledky. Dle všeho tady ztroskotal druh mimozemšťanů, kterým je potřeba pomoci, aby se dostali domu. Bylo třeba je odvézt po soumraku osvětleně na vodní hladinu, aby je jejich vlastní rasa dokázala najít a vyzvednout. Takže jsme si osvětlily lodě a po tábořišti jsme chodily v baterkách, abychom je nalákaly. Podařilo se. Našly jsme je, naložily a nakonec jsme se je pokusily odvézt na vodní hladinu. To byl fakt mazec jet v noci po vodě, ale musely jsme to zvládnout. Mise byla úspěšná a všechny klinkony se nám podařilo dostat domu. Na oplátku nám tady nechali své barevné osvětlení a odletěli. Po takovémto zážitku nebylo už na nic síly a šly jsme spát. 

Tak Pac a Pusu, zítra to snad bude klidnější.