Lochness, Dardabank a hrnky

Druhý táborový den jsme zahájily prací, protože bylo potřeba dodělat pár technických záležitostí. To pro nás pro technický oddíl nebyl žádný problém.
Po skvělým obědě k nám na tábořiště přijel pan Dardář z naší Darda Bank a rozdal všem mladým detektivům kreditní karty. 
Poté přijeli  Mr. Green a Mr. Red, kteří už od loňského roku řeší záhadu výskytu Lochnessky v této lokalitě. Díky týmu mladých detektivů se konečně případ podařilo vyřešit! Odebraly jsme vzorky vody, lochnessštího trusu a nakonec zavítaly do míst, kde byl už z loňských let zaznamenán výskyt. Díky čeření vodní hladiny se mladým detektivům podařilo Lochnessku vyplašit a dokonce pořídit její fotky! Vedoucí detektivní kanceláře měl z uzavřeného případu radost a všechny odměnil padesáti hafci. 
Po zbytek odpoledne jsme objevovaly naše skryté kreativní schopnosti. Protože každý správný detektiv má svůj hrnek, který naplní kávou nebo čajem a řeší u něj vážné případy, i my jsme se rozhodly si takový hrnek vyrobit. 
K závěru dne jsme si všechny umyly minimálně nohy, abychom se nebála jít do spacáku, podepsaly si své invazivní detektivní balíčky a šly spát!