Společná schůzka světlušek a skautek

K příležitosti Dne zamyšlení jsme se sešly v klubuvně na tříhodinovou schůzku, během které se světlušky a skautky společnými silami snažily splnit několik úkolů, díky kterým získávaly informace nejen o Dni zamyšlení, ale i skautingu a světových organizacích.