Postavme školu v Africe 2013

Společnost Člověk v tísni, o.p.s. a Junák – svaz skautů a skautek ČR pořádali ve spolupráci se skautským přístavem Třináctka Opařany dne 17.10.2013 již desátý ročník veřejné sbírky s názvem Postavme školu v Africe.

Ve zmíněném termínu skauti a skautky v Opařanech oslovovali širokou veřejnost a snažili se tak získat finanční prostředky na stavbu školy v africké Etiopii a šířit osvětu v oblasti pomoci rozvojovým zemím.

Celkem se v desátém jubilejní ročníku podařilo i přes upršené počasí vybrat částka 6 809Kč, což je super výkon!