Co nás čeká?

6. 9. 2019 První schůzka skautek 18:30 - 19:30hod u klubovny
27. 9. 2019 První schůzka světlušek 17,00hod u klubovny
6. - 8. 9. 2019 Salza (akce pro vedoucí)
5. 10. 2019 Pochod za sluníčkem
28. 10. 2019 Zamykání řeky Lužnice
8. - 10. 11. 2019 Podzimní sraz vodních skautů (akce pro vedoucí)
16. 11. 2019 Přístavní sněm