Charitativní cukrárna

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že „skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“ I proto se mají skauti a skautky snažit každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“.-

I letos jsme se připojili k projektu Skautský dobrý skutek, během kterého mají skauti a skautky možnost uskutečnit něco, čím mohou být prospěšní v jimi vybrané oblasti.

My jsme zvolili charitativní cukrárnu, do které se zapojil celý dívčí oddíl + jeden pomocník z oddílu chlapeckého, který se staral o stálý přísun skvělé kávy. Skautky se postaraly o zázemí, světlušky o dorty a díky bublinám bylo možné si dát i něco slaného.

Každý, kdo měl čas a chuť mohl napéct a přispět tak něčím do nabídky naší cukrárny. Zaplnily se celé dva stoly od muffinů přes kremrole, perník, věnečky, koláče, ovocné dorty, domácí marcipán až po jednohubky. Zkrátka bylo z čeho vybírat.

K odpolednímu posezení v cukrárně jsme zařídili krásné počasí a vůni rozkvetlého šeříku v barvě WOSMu.

Díky všem, co přišli a přispěli, se vybralo neuvěřitelných 15127 Kč, které věnujeme organizaci Člověk v tísni.

Díky Vám!

                                                                                                                                                                         Zuzka