Registrace 2019

Registrační poplatek pro rok 2019 je stanoven na 500 Kč na člena. 
Poplatek je třeba uhradit do 31. 12. 2018. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na číslo účtu: 111885745/0300, do poznámky uvést jméno a příjmení člena.
 
Děkujeme za včasné platby :-) 
Vedoucí 13