TIME 2019

Třináctka nás spojuje! O tom svěčí i akce konaná 2.března 2019. Letos jsme již podruhé všichni zažili přístavní akci s názvem TIME. Jak si mnozí z nás pamatují z loňska název je odvozen od dvou lidí - Tipa a Melouna. Proč zrovna tito dva? Přece zakladatelé. Chceme, aby skutečnost, že se všichni známe díky dvěma lidem, vlastně čtyřem, kteří stáli na úplném začátku skautingu v Opařanech, nezapadla v zapomnění.

Společně jsme se sešli v devět ráno a vysvětlili si proč se sešli a oživili loňská pravidla souboje. Narazili jsme na téma první výpravy Třináctky na poradní kámen i na to, kdo je Tip, Meloun, Zorka či Jiřina.

Po vysvětlení pravidel následoval start po skupinách s časovými rezervami. Na trase jsme všichni plnili podobné úkoly, jen každá věková skupina jinak težké. Letos měli o něco těžší trasu malý - vlčatata a světlušky. Bublinám zůstal stejný model, kdy cupitali po šipkách a v obálkách měli sepsané úkoly, které plnily.

Světlušky, vlčata, skauti a skautky udělali skupinky, velký po dvou, malý po čtyřech a u klubovny dostali mapu s čísly a obálky. První obálka jim řekla´, na které stanoviště mají jít a po splnění totoho stanoviště se vždy nějakým způsobem dozvěděli další číslo kam jít.

Úkoly se oprotiloňku trochu změnily, ale ty, co nás loni bavily zůstaly. Například jsme luštili šifry, stříleli z praku a vzduchovky, nosili vodu k vyplavání kachničky, či sestřelovali balonky. Boj to byl nelehký, avšak všichni úspěšně splnili.

Závodu se zúčastnilo strašně moc skupin a dostali jsme na konci všichni medaile a skvělý camrátka. malý měli na trase doprovod, kdo s kým zjistíte ve fotogalerii.

Po samotném závodě a vyhlášení následoval oheň, který slavnostně zapálil Leoš, jako nejstarší přítomný člen. Všichni jsme společně předali a přebrali medaile, vyblejskli se a zazpívali písně, které měli Tip s Melounem rádi.

Jsme moc rádi, že se tato akce povedla a příští rok se sejdem zase, tak nezapomeňme.