100 let republiky a zamykání řeky

V neděli 28. října jsme se sešli u kostela v Opařanech, abychom jako vždy v tento významný den uzamkli naši řeku Lužnici a uložili ji k zimnímu spánku. Letos byl tento den ale opravdu výjimečný. 28. října 2018 slaví naše republika 100. narozeniny. Před sto lety v nelehké revoluční době, kdy bylo třeba doručovat důležité depeše a zprávy a panovaly obavy, aby se dopisy nedostaly do nepovolaných rukou, dostali jejich doručování na starosti skauti. Vznikla skautská pošta. A my si vyzkoušeli, jaké to je být skautskými pošťáky a zahráli si cestou ke stádleckému mostu hru Skautská pošta 2018. Každý nesl jeden dopis. Nejprve bylo třeba získat skautskou poštovní známku, případně razítko poštovního úřadu a poté všechny dopisy doručit na správnou adresu. Poslední schránka byla u naší loděnice, kam jsme všichni postupně dorazili. Na louce nad loděnicí jsme si pak zahráli hru, kde jsme se pokoušeli pronést dopisy přes srocený dav v ulicích, tak jak to zažívali i skauti před sto lety. Poté jsme se sešli spolu s rodiči na druhém břehu řeky, abychom společně vzpomněli na události před sto lety a připomněli si statečnost a odhodlání mnoha lidí, kteří za naši dnes svobodnou zemi opakovaně v průběhu sta let bojovali. Za každý rok jsme zapálili svíčku a se stovkou svíček jsme v průvodu za státní vlajkou přešli most na druhý břeh, kde jsme slavnostně zamkli naši Lužnici. Kdo chtěl, stvrdil svým otiskem prstu a podpisem svou účast na archu papíru, kde z otisků v barvách trikolory vznikla česká vlajka. Vlajku spolu s camrátkem a dalšími předměty zakopeme u naší loděnice na památku této výjimečné chvíle. Když se více jak stovka účastníků rozjížděla k domovům, stmívalo se a do tmy zářily plamínky svíček, které jsme zanechali u jednoho z pilířů mostu.